跳至正文

kehidupan seorang pemandu teksi karangan 以上是我的作

题目,我要做功课。。。谁可以帮帮我?选择 :Gasing

Saya bersyukur kerana dapat tugasan kajian dengan sempurna dengan bantuan dan kerjasama beberapa pihak .Saya ribuan terima kasih kepada pengetua,guru-guru,rakan-rakan yang membantu dan memberi keyakinan kepada saya untuk kegiatan ini. Saya juga ingin ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya yang membayai kos kerja kursus dan memberi dorongan agar saya dapat kerja kursus ini dengan k serta mengikut sukatan yang dan mengikut masa yang telah .
Objektif kajian

A) latar belakang permainan
B) asal usul dan negara yang permainan
C) dan memahami tujuan gasing dimainkan
D) alat-alat yang digunakan dalam permainan gasing.
E) nilai-nilai murni dan kerjasama semasa permainan dimulakan.

Kaedah kajian
A)Kaedah -memerhati atau gasing
B)Kaedah temubual- tokoh-tokoh setempat
C)Kaedah rujukan-majalah, buku teks, surat khabar.

Rumusan

Saya bersyukur kerana dapat kerja kursus ini dalam tempoh yang . Semasa kerja kajian ini banyak dan nilai-nilai yang saya perolehi. Saya dapat latar belakang, asal usul, tujuan dimainkan, alat-alat yang digunakan dan cara permainan dimainkan. Oleh itu, generasi pada zaman ini patut menjaga dan memelhara

《kehidupan seorang pemandu teksi karangan 以上是我的作》有0个想法

发表评论